Menu Close

INOVACINĖS KULTŪROS KŪRIMAS STEAM UGDYMO KONTEKSTE

Balandžio 2 dieną mokyklos direktorė RENATA AGLINSKIENĖ ir mokytoja SIGITA KOROLIOVĖ buvo pakviestos pasidalinti mintimis apie inovacinės kultūros bruožus, jų įtaką kuriant naują mokyklos ugdymo modelį su respublikinės konferencijos „Pažinimo kompetencijos ugdymas tyrinėjant“ dalyviais